top
رولان مارسل دوبرول  رولان مارسل دوبرول

رولان مارسل دوبرول در سال 1907 در شهر آرمانتیر فرانسه به دنیا آمد. در سال 1926 وارد مدرسه هنرهای زیبای پاریس شد و در سال 1932 از این مدرسه فارغ التحصیل گشت. او پس از موفقیت در کنکور ساختمان بورس تهران درسال 1935 به ایران آمد و در شرکت ساختمانی باتینیول مشغول به کار شد. از جمله کارهای او در این شرکت عبارت بودند از: شهرداری گرگان، بانک ملی شعبه ساری،هنرستان اصفهان، مدارس تیپ در فریمان. وی در سال 1936 نقشه های مقدماتی و اجرائی کاخ دادگستری را با همکاری گابریل گورکیان کشید و پس از انتقال دفتر فنی این شرکت به وزارت صنایع و معادن طراحی نقشه های ساختمانی جدید وزارتخانه را نیز بر عهده گرفت. همچنین در تاسیس هنرستان صنعتی وزارت صنایع و معادن همکاری داشت و در آن به تدریس معماری پرداخت. او ضمناً از سال 1937 همکاریش را با وزارت معارف آغاز کرد و از سال 1938 در سمت مهندس معمار در آنجا مشغول به کار شد. در آنجا پروژه باشگاه و خوابگاه دانشجویان وهمچنین طراحی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را بعهده داشت. با آغاز جنگ جهانی دوم در اواخر سال 1939 داوطلبانه به نیروی هوایی فرانسه ملحق شد. پنج ماه بعد به ایران بازگشت و در سال 1942 ایران را برای همیشه ترک کرد. پس از آن به مدت سه سال در سمت ریاست اداره شهرسازی دولت سوریه به تدوین طرح جامع شهرهای عمده سوریه پرداخت و معمار مشاور دولت بود. او از سال 1945 به فرانسه بازگشت و در سال 1954 دفتر شخصی خود را بنا نهاد. دوبرول تا سال 1983 یعنی تا سال فوتش در پاریس فعالانه در طراحی و ساخت پروژه های متعددی در فرانسه همکاری داشت.

bottom
Copyright © 2006. Architecture of changing times.